هشداردهنده

 

 

و به راستى نوح را به سوى قومش فرستادیم [گفت] من براى شما هشداردهنده ‏اى آشکارم (25)

 

 

که جز خدا را نپرستید زیرا من از عذاب روزى سهمگین بر شما بیمناکم (26)

 

 

پس سران قومش که کافر بودند گفتند ما تو را جز بشرى مثل خود نمى ‏بینیم و جز [جماعتى از] فرومایگان ما آن هم نسنجیده نمى ‏بینیم کسى تو را پیروى کرده باشد و شما را بر ما امتیازى نیست بلکه شما را دروغگو مى ‏دانیم (27)

 

 

گفت اى قوم من به من بگویید اگر از طرف پروردگارم حجتى روشن داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتى بخشیده باشد که بر شما پوشیده است آیا ما [باید] شما را در حالى که بدان اکراه دارید به آن وادار کنیم (28)

 

 

و اى قوم من بر این [رسالت] مالى از شما درخواست نمى ‏کنم مزد من جز بر عهده خدا نیست و کسانى را که ایمان آورده ‏اند طرد نمى ‏کنم قطعا آنان پروردگارشان را دیدار خواهند کرد ولى شما را قومى مى ‏بینم که نادانى مى ‏کنید (29)

 

 

و اى قوم من اگر آنان را برانم چه کسى مرا در برابر خدا یارى خواهد کرد آیا عبرت نمى‏ گیرید (30)

 

 

و به شما نمى ‏گویم که گنجینه ‏هاى خدا پیش من است و غیب نمى ‏دانم و نمى ‏گویم که من فرشته ‏ام و در باره کسانى که دیدگان شما به خوارى در آنان مى ‏نگرد نمى ‏گویم خدا هرگز خیرشان نمى ‏دهد خدا به آنچه در دل آنان است آگاه‏تر است [اگر جز این بگویم] من در آن صورت از ستمکاران خواهم بود (31)

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید