بنیامین

 

 

 

و هنگامى که بر یوسف وارد شدند برادرش [بنیامین] را نزد خود جاى داد [و] گفت من برادر تو هستم بنابراین از آنچه [برادران] مى ‏کردند غمگین مباش (69)

 

 

پس هنگامى که آنان را به خوار و بارشان مجهز کرد آبخورى را در بار برادرش نهاد سپس [به دستور او] نداکننده ‏اى بانگ درداد اى کاروانیان قطعا شما دزد هستید (70)

 

 

[برادران] در حالى که به آنان روى کردند گفتند چه گم کرده ‏اید (71)

 

 

گفتند جام شاه را گم کرده ‏ایم و براى هر کس که آن را بیاورد یک بار شتر خواهد بود و [متصدى گفت] من ضامن آنم (72)

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید