ما به آنان ستم نکردیم

 

 

 

این از خبرهاى آن شهرهاست که آن را بر تو حکایت مى‏ کنیم بعضى از آنها [هنوز] بر سر پا هستند و [بعضى] بر باد رفته ‏اند (100)

 

 

و ما به آنان ستم نکردیم ولى آنان به خودشان ستم کردند پس چون فرمان پروردگارت آمد خدایانى که به جاى خدا[ى حقیقى] مى ‏خواندند هیچ به کارشان نیامد و جز بر هلاکت آنان نیفزود (101)

 

 

و این گونه بود [به قهر] گرفتن پروردگارت وقتى شهرها را در حالى که ستمگر بودند [به قهر] مى ‏گرفت آرى [به قهر] گرفتن او دردناک و سخت است (102)

 

 

قطعا در این [یادآوریها] براى کسى که از عذاب آخرت مى ‏ترسد عبرتى است آن [روز] روزى است که مردم را براى آن گرد مى ‏آورند و آن [روز] روزى است که [جملگى در آن] حاضر مى ‏شوند (103)

 

 

و ما آن را جز تا زمان معینى به تاخیر نمى ‏افکنیم (104)

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید