فرمان جز به دست‏خدا نیست


بگو من نهى شده‏ام که کسانى را که شما غیر از خدا مى‏خوانید بپرستم
بگو من از هوسهاى شما پیروى نمى‏کنم
و گر نه گمراه شوم و از راه‏یافتگان نباشم (56)

بگو من از جانب پروردگارم دلیل آشکارى [همراه] دارم
و[لى] شما آن را دروغ پنداشتید [و
آنچه را به شتاب خواستار آنید در اختیار من نیست
فرمان جز به دست‏خدا نیست
که حق را بیان مى‏کند و او بهترین داوران است (57)

بگو اگر آنچه را با شتاب خواستار آنید نزد من بود قطعا میان من و شما
کار به انجام رسیده بود و خدا به [حال] ستمکاران داناتر است (58)

/ 0 نظر / 3 بازدید