بازگشت ‏شما به سوى خداست

 

 

به نام خداوند رحمتگر مهربان

 

 

الف لام راء کتابى است که آیات آن استحکام یافته سپس از جانب حکیمى آگاه به روشنى بیان شده است (1)

 

 

که جز خدا را نپرستید به راستى من از جانب او براى شما هشداردهنده و بشارتگرم (2)

 

 

و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید [تا اینکه] شما را با بهره ‏مندى نیکویى تا زمانى معین بهره‏ مند سازد و به هر شایسته نعمتى از کر م خود عطا کند و اگر رویگردان شوید من از عذاب روزى بزرگ بر شما بیمناکم (3)

 

 

بازگشت ‏شما به سوى خداست و او بر هر چیزى تواناست (4)

/ 0 نظر / 3 بازدید