دوستان خدا

 

 

آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مى ‏شوند (62)

 

 

همانان که ایمان آورده و پرهیزگارى ورزیده ‏اند (63)

 

 

در زندگى دنیا و در آخرت مژده براى آنان است وعده ‏هاى خدا را تبدیلى نیست این همان کامیابى بزرگ است (64)

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید