بر او توکل کنید

 

سرانجام کسى به موسى ایمان نیاورد مگر فرزندانى از قوم وى در حالى که بیم داشتند از آنکه مبادا فرعون و سران آنها ایشان را آزار رسانند و در حقیقت فرعون در آن سرزمین برترى ‏جوى و از اسرافکاران بود (83)

 

 

و موسى گفت اى قوم من اگر به خدا ایمان آورده ‏اید و اگر اهل تسلیمید بر او توکل کنید (84)

 

 

پس گفتند بر خدا توکل کردیم پروردگارا ما را براى قوم ستمگر [وسیله] آزمایش قرار مده (85)

 

 

و ما را به رحمت ‏خویش از گروه کافران نجات ده (86)

/ 0 نظر / 4 بازدید