مسخره

 

 

و به نوح وحى شد که از قوم تو جز کسانى که [تاکنون] ایمان آورده‏ اند هرگز [کسى] ایمان نخواهد آورد پس از آنچه مى ‏کردند غمگین مباش (36)

 

 

و زیر نظر ما و [به] وحى ما کشتى را بساز و در باره کسانى که ستم کرده ‏اند با من سخن مگوى چرا که آنان غرق شدنى ‏اند (37)

 

 

و [نوح] کشتى را مى‏ ساخت و هر بار که اشرافى از قومش بر او مى ‏گذشتند او را مسخره مى ‏کردند مى ‏گفت اگر ما را مسخره مى ‏کنید ما [نیز] شما را همان گونه که مسخره مى ‏کنید مسخره خواهیم کرد (38)

 

 

به زودى خواهید دانست چه کسى را عذابى خوارکننده درمى‏ رسد و بر او عذابى پایدار فرود مى ‏آید (39)

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید