ابراهیم علیه السلام

 

 

پس وقتى ترس ابراهیم زایل شد و مژده [فرزنددار شدن] به او رسید در باره قوم لوط با ما [به قصد شفاعت] چون و چرا مى‏ کرد (74)

 

 

زیرا ابراهیم بردبار و نرمدل و بازگشت‏ کننده [به سوى خدا] بود (75)

 

 

اى ابراهیم از این [چون و چرا] روى برتاب که فرمان پروردگارت آمده و براى آنان عذابى که بى ‏بازگشت است‏خواهد آمد (76)

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید