سراى سلامت

 

 

 

و خدا [شما را] به سراى سلامت فرا مى ‏خواند و هر که را بخواهد به راه راست هدایت مى ‏کند (25)

 

 

براى کسانى که کار نیکو کرده ‏اند نیکویى [بهشت] و زیاده [بر آن] است چهره‏هایشان را غبارى و ذلتى نمى ‏پوشاند اینان اهل بهشتند [و] در آن جاودانه خواهند بود (26)

 

 

و کسانى که مرتکب بدیها شده ‏اند [بدانند که] جزاى [هر] بدى مانند آن است و خوارى آنان را فرو مى‏گیرد در مقابل خدا هیچ حمایتگرى براى ایشان نیست گویى چهره ‏هایشان با پاره‏اى از شب تار پوشیده شده است آنان همدم آتشند که در آن جاودانه خواهند بود (27)

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید