ستمکارتر

 

 

 

و چه کسى ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بندد آنان بر پروردگارشان دروغ عرضه مى ‏شوند و گواهان خواهند گفت اینان بودند که بر پروردگارشان دروغ بستند هان لعنت‏ خدا بر ستمگران باد (18)

 

 

همانان که [مردم را] از راه خدا باز مى ‏دارند و آن را کج مى ‏شمارند و خود آخرت را باور ندارند (19)

 

 

آنان در زمین درمانده ‏کنندگان [خدا] نیستند و جز خدا دوستانى براى آنان نیست عذاب براى آنان دو چندان مى ‏شود آنان توان شنیدن [حق را] نداشتند و [حق را] نمى ‏دیدند (20)

 

 

اینانند که به خویشتن زیان زده و آنچه را به دروغ برساخته بودند از دست داده ‏اند (21)

 

 

شک نیست که آنان در آخرت زیانکارترند (22)

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید