هفت گاو

 

 

و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را مى ‏خورند و هفت‏ خوشه سبز و [هفت ‏خوشه] خشگیده دیگر اى سران قوم اگر خواب تعبیر مى ‏کنید در باره خواب من به من نظر دهید (43)

 

 

گفتند خوابهایى است پریشان و ما به تعبیر خوابهاى آشفته دانا نیستیم (44)

 

 

و آن کس از آن دو [زندانى] که نجات یافته و پس از چندى [یوسف را] به خاطر آورده بود گفت مرا به [زندان] بفرستید تا شما را از تعبیر آن خبر دهم (45)

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید