در تردید مباش

 

 

پس در باره آنچه آنان [=مشرکان] مى ‏پرستند در تردید مباش آنان جز همان گونه که قبلا پدرانشان مى ‏پرستیدند نمى ‏پرستند و ما بهره ایشان را تمام و ناکاسته خواهیم داد (109)

 

 

و به حقیقت ما به موسى کتاب [آسمانى] دادیم پس در مورد آن اختلاف شد و اگر از جانب پروردگارت وعده ‏اى پیشى نگرفته بود قطعا میان آنها داورى شده بود و بى گمان آنان در باره آن در شکى بهتان ‏آمیزند (110)

 

 

و قطعا پروردگارت [نتیجه] اعمال هر یک را به تمام [و کمال] به آنان خواهد داد چرا که او به آنچه انجام مى ‏دهند آگاه است (111)

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید