موسى علیه السلام

و به راستى موسى را با آیات خود و حجتى آشکار (96)

 

 

به سوى فرعون و سران [قوم] وى فرستادیم ولى [سران] از فرمان فرعون پیروى کردند و فرمان فرعون صواب نبود (97)

 

 

روز قیامت پیشاپیش قومش مى ‏رود و آنان را به آتش درمى‏ آورد و [دوزخ] چه ورودگاه بدى براى واردان است (98)

 

 

و در این دنیا و روز قیامت به لعنت بدرقه شدند و چه بد عطایى نصیب آنان مى ‏شود (99)

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید