بگو چه کسى شما را از تاریکیهاى خشکى و دریا مى‏رهاند

 در حالى که او را به زارى و در نهان مى‏خوانید که

اگر ما را از این [مهلکه] برهاند البته از سپاسگزاران خواهیم بود (63)

 

بگو خداست که شما را از آن [تاریکیها] و از هر اندوهى

 مى‏رهاند باز شما شرک مى‏ورزید (64) 

/ 0 نظر / 2 بازدید