موسى و هارون

سپس بعد از آنان موسى و هارون را با آیات خود به سوى فرعون و سران [قوم] وى فرستادیم و[لى آنان] گردنکشى کردند و گروهى تبهکار بودند (75)

 

 

پس چون حق از نزد ما به سویشان آمد گفتند قطعا این سحرى آشکار است (76)

 

 

موسى گفت آیا وقتى حق به سوى شما آمد مى گویید [این سحر است] آیا این سحر است و حال آنکه جادوگران رستگار نمى ‏شوند (77)

/ 0 نظر / 4 بازدید