بنگرید که در آسمانها و زمین چیست

بگو بنگرید که در آسمانها و زمین چیست و[لى] نشانه ‏ها و هشدارها گروهى را که ایمان نمى ‏آورند سود نمى ‏بخشد (101)

 

 

پس آیا جز مانند روزهاى کسانى را که پیش از آنان درگذشتند انتظار مى ‏برند بگو انتظار برید که من [نیز] با شما از منتظرانم (102)

 

 

سپس فرستادگان خود و کسانى را که گرویدند مى ‏رهانیم زیرا بر ما فریضه است که مؤمنان را نجات دهیم (103)

/ 0 نظر / 5 بازدید