نشانه ‏ه

 

 

و چه بسیار نشانه ‏ها در آسمانها و زمین است که بر آنها مى‏ گذرند در حالى که از آنها روى برمى ‏گردانند (105)

 

 

و بیشترشان به خدا ایمان نمى‏ آورند جز اینکه [با او چیزى را] شریک مى ‏گیرند (106)

 

 

آیا ایمنند از اینکه عذاب فراگیر خدا به آنان دررسد یا قیامت در حالى که بى ‏خبرند بناگاه آنان را فرا رسد (107)

 

 

بگو این است راه من که من و هر کس پیروى ‏ام کرد با بینایى به سوى خدا دعوت مى ‏کنیم و منزه است‏ خدا و من از مشرکان نیستم (108)

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید