رهنمود

 

 

اى مردم به یقین براى شما از جانب پروردگارتان اندرزى و درمانى براى آنچه در سینه ‏هاست و رهنمود و رحمتى براى گروندگان [به خدا] آمده است (57)

 

 

بگو به فضل و رحمت ‏خداست که [مؤمنان] باید شاد شوند و این از هر چه گرد مى ‏آورند بهتر است (58)

 

 

بگو به من خبر دهید آنچه از روزى که خدا براى شما فرود آورده [چرا] بخشى از آن را حرام و [بخشى را] حلال گردانیده ‏اید بگو آیا خدا به شما اجازه داده یا بر خدا دروغ مى ‏بندید (59)

 

 

و کسانى که بر خدا دروغ مى ‏بندند روز رستاخیز چه گمان دارند در حقیقت ‏خدا بر مردم داراى بخشش است ولى بیشترشان سپاسگزارى نمى ‏کنند (60)

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید