روزیش بر عهده خداست

 

آگاه باشید که آنان دل مى ‏گردانند [و مى ‏کوشند] تا [راز خود را] از او نهفته دارند آگاه باشید آنگاه که آنان جامه ‏هایشان را بر سر مى ‏کشند [خدا] آنچه را نهفته و آنچه را آشکار مى ‏دارند مى ‏داند زیرا او به اسرار سینه‏ ها داناست (5)

 

 

و هیچ جنبنده ‏اى در زمین نیست مگر [اینکه] روزیش بر عهده خداست و [او] قرارگاه و محل مردنش را مى ‏داند همه [اینها] در کتابى روشن [ثبت] است (6)

/ 0 نظر / 3 بازدید