این است دین درست

 

 

 

اى دو رفیق زندانیم آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداى یگانه مقتدر (39)

 

 

شما به جاى او جز نامهایى [چند] را نمى ‏پرستید که شما و پدرانتان آنها را نامگذارى کرده ‏اید و خدا دلیلى بر [حقانیت] آنها نازل نکرده است فرمان جز براى خدا نیست دستور داده که جز او را نپرستید این است دین درست ولى بیشتر مردم نمى ‏دانند (40)

 

 

اى دو رفیق زندانیم اما یکى از شما به آقاى خود باده مى ‏نوشاند و اما دیگرى به دار آویخته مى‏ شود و پرندگان از [مغز] سرش مى ‏خورند امرى که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت (41)

 

 

و [یوسف] به آن کس از آن دو که گمان مى ‏کرد خلاص مى ‏شود گفت مرا نزد آقاى خود به یاد آور و[لى] شیطان یادآورى به آقایش را از یاد او برد در نتیجه چند سالى در زندان ماند (42)

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید