ایستادگى کن

 

 

پس همان گونه که دستور یافته ‏اى ایستادگى کن و هر که با تو توبه کرده [نیز چنین کند] و طغیان مکنید که او به آنچه انجام مى ‏دهید بیناست (112)

 

 

و به کسانى که ستم کرده ‏اند متمایل مشوید که آتش [دوزخ] به شما مى ‏رسد و در برابر خدا براى شما دوستانى نخواهد بود و سرانجام یارى نخواهید شد (113)

 

 

و در دو طرف روز [=اول و آخر آن] و نخستین ساعات شب نماز را برپا دار زیرا خوبیها بدیها را از میان مى ‏برد این براى پندگیرندگان پندى است (114)

 

 

و شکیبا باش که خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمى ‏گرداند (115)

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید