ما خطاکار بودیم

 

 

گفتند به خدا سوگند که واقعا خدا تو را بر ما برترى داده است و ما خطاکار بودیم (91)

 

 

[یوسف] گفت امروز بر شما سرزنشى نیست ‏خدا شما را مى‏آمرزد و او مهربانترین مهربانان است (92)

 

 

این پیراهن مرا ببرید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید [تا] بینا شود و همه کسان خود را نزد من آورید (93)

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید