دروغگو کیست

 

 

 

گفتند اى شعیب بسیارى از آنچه را که مى ‏گویى نمى ‏فهمیم و واقعا تو را در میان خود ضعیف مى‏ بینیم و اگر عشیره تو نبود قطعا سنگسارت مى‏ کردیم و تو بر ما پیروز نیستى (91)

 

 

گفت اى قوم من آیا عشیره من پیش شما از خدا عزیزتر است که او را پشت‏ سر خود گرفته اید [و فراموشش کرده ‏اید] در حقیقت پروردگار من به آنچه انجام مى ‏دهید احاطه دارد (92)

 

 

و اى قوم من شما بر حسب امکانات خود عمل کنید من [نیز] عمل مى ‏کنم به زودى خواهید دانست که عذاب رسواکننده بر چه کسى فرود مى ‏آید و دروغگو کیست و انتظار برید که من [هم] با شما منتظرم (93)

 

 

و چون فرمان ما آمد شعیب و کسانى را که با او ایمان آورده بودند به رحمتى از جانب خویش نجات دادیم و کسانى را که ستم کرده بودند فریاد [مرگبار] فرو گرفت و در خانه‏ هایشان از پا درآمدند (94)

 

 

گویى در آن [خانه ‏ها] هرگز اقامت نداشته ‏اند هان مرگ بر [مردم] مدین همان گونه که ثمود هلاک شدند (95)

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید