از رحمت‏ خدا نومید مباشید

 

 

 

اى پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت‏ خدا نومید مباشید زیرا جز گروه کافران کسى از رحمت‏ خدا نومید نمى ‏شود (87)

 

 

پس چون [برادران] بر او وارد شدند گفتند اى عزیز به ما و خانواده ما آسیب رسیده است و سرمایه ‏اى ناچیز آورده ‏ایم بنابراین پیمانه ما را تمام بده و بر ما تصدق کن که خدا صدقه‏دهندگان را پاداش مى ‏دهد (88)

 

 

گفت آیا دانستید وقتى که نادان بودید با یوسف و برادرش چه کردید (89)

 

 

گفتند آیا تو خود یوسفى گفت [آرى] من یوسفم و این برادر من است به راستى خدا بر ما منت نهاده است بى ‏گمان هر که تقوا و صبر پیشه کند خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمى ‏کند (90)

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید