کدام یک از [ما] دو دسته به ایمنى سزاوارتر است

و قومش با او به ستیزه پرداختند

 گفت آیا با من در باره خدا 
محاجه مى‏کنید و حال آنکه او مرا راهنمایى کرده است 
و من از آنچه 
شریک او مى‏سازید بیمى ندارم 
مگر آنکه پروردگارم چیزى بخواهد
علم پروردگارم به هر چیزى احاطه یافته است 
پس آیا متذکر نمى‏شوید (80) 
   
 
و چگونه از آنچه شریک [خدا] مى‏گردانید بترسم
 با آنکه شما خود از اینکه چیزى را شریک خدا ساخته‏اید
 که [خدا] دلیلى در باره آن بر شما 
نازل نکرده است نمى‏هراسید پس اگر مى‏دانید 
کدام یک از [ما] دو دسته به ایمنى سزاوارتر است (81) 
   
 
کسانى که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده‏اند 
آنان راست ایمنى و ایشان راه‏یافتگانند (82) 
/ 0 نظر / 9 بازدید