از این پس کم بخندند

 

 

بر جاى‏ماندگان به [خانه] نشستن خود پس از رسول خدا شادمان شدند و از اینکه با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند کراهت داشتند و گفتند در این گرما بیرون نروید بگو اگر دریابند آتش جهنم سوزان‏تر است (81)

 

 

از این پس کم بخندند و به جزاى آنچه به دست مى‏آوردند بسیار بگریند (82)

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید