god

و او کسى است که آسمانها و زمین را به حق آفرید و

 هر گاه که مى‏گوید باش بى‏درنگ موجود شود سخنش راست است 
و روزى که در صور دمیده شود فرمانروایى از آن اوست
 داننده غیب و شهود است و اوست‏حکیم آگاه (73) 
/ 0 نظر / 7 بازدید