زندان

 

 

[یوسف] گفت پروردگارا زندان براى من دوست‏داشتنی ‏تر است از آنچه مرا به آن مى ‏خوانند و اگر نیرنگ آنان را از من بازنگردانى به سوى آنان خواهم گرایید و از [جمله] نادانان خواهم شد (33)

 

 

پس پروردگارش [دعاى] او را اجابت کرد و نیرنگ آنان را از او بگردانید آرى او شنواى داناست (34)

 

 

آنگاه پس از دیدن آن نشانه ‏ها به نظرشان آمد که او را تا چندى به زندان افکنند (35)

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید