نیکبخت و تیره‏ بخت

 

 

 

روزى [است] که چون فرا رسد هیچ کس جز به اذن وى سخن نگوید آنگاه بعضى از آنان تیره‏ بختند و [برخى] نیکبخت (105)

 

 

و اما کسانى که تیره ‏بخت ‏شده‏ اند در آتش فریاد و ناله ‏اى دارند (106)

 

 

تا آسمانها و زمین برجاست در آن ماندگار خواهند بود مگر آنچه پروردگارت بخواهد زیرا پروردگار تو همان کند که خواهد (107)

 

 

و اما کسانى که نیکبخت‏ شده‏ اند تا آسمانها و زمین برجاست در بهشت جاودانند مگر آنچه پروردگارت بخواهد [که این] بخششى است که بریدنى نیست (108)

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید