سخن آنان تو را غمگین نکند

 

 

 

سخن آنان تو را غمگین نکند زیرا عزت همه از آن خداست او شنواى داناست (65)

 

 

آگاه باش که هر که [و هر چه] در آسمانها و هر که [و هر چه] در زمین است از آن خداست و کسانى که غیر از خدا شریکانى را مى ‏خوانند [از آنها] پیروى نمى ‏کنند اینان جز از گمان پیروى نمى ‏کنند و جز گمان نمى ‏برند (66)

 

 

اوست کسى که براى شما شب را قرار داد تا در آن بیارامید و روز را روشن [گردانید] بى گمان در این [امر] براى مردمى که مى ‏شنوند نشانه ‏هایى است (67)

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید