معبودى جز او نیست

 

و مبادا تو برخى از آنچه را که به سویت وحى مى ‏شود ترک گویى و سینه‏ات بدان تنگ گردد که مى ‏گویند چرا گنجى بر او فرو فرستاده نشده یا فرشته ‏اى با او نیامده است تو فقط هشداردهنده ‏اى و خدا بر هر چیزى نگهبان است (12)

 

 

یا مى‏گویند این [قرآن] را به دروغ ساخته است بگو اگر راست مى ‏گویید ده سوره برساخته ‏شده مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر که را مى ‏توانید فرا خوانید (13)

 

 

پس اگر شما را اجابت نکردند بدانید که آنچه نازل شده است به علم خداست و اینکه معبودى جز او نیست پس آیا شما گردن مى ‏نهید (14)

/ 0 نظر / 4 بازدید