از آنچه بر تو وحى مى ‏شود پیروى کن

 

بگو اى مردم حق از جانب پروردگارتان براى شما آمده است پس هر که هدایت ‏یابد به سود خویش هدایت مى ‏یابد و هر که گمراه گردد به زیان خود گمراه مى ‏شود و من بر شما نگهبان نیستم (108)

و از آنچه بر تو وحى مى ‏شود پیروى کن و شکیبا باش تا خدا [میان تو و آنان] داورى کند و او بهترین داوران است (109)

/ 0 نظر / 10 بازدید