کسانى که زندگى دنیا و زیور آن را بخواهند

کسانى که زندگى دنیا و زیور آن را بخواهند [جزاى] کارهایشان را در آنجا به طور کامل به آنان مى ‏دهیم و به آنان در آنجا کم داده نخواهد شد (15)

 

 

اینان کسانى هستند که در آخرت جز آتش برایشان نخواهد بود و آنچه در آنجا کرده ‏اند به هدر رفته و آنچه انجام مى ‏داده‏ اند باطل گردیده است (16)

/ 0 نظر / 4 بازدید