با منزلت

 

 

و پادشاه گفت او را نزد من آورید تا وى را خاص خود کنم پس چون با او سخن راند گفت تو امروز نزد ما با منزلت و امین هستى (54)

 

 

[یوسف] گفت مرا بر خزانه ‏هاى این سرزمین بگمار که من نگهبانى دانا هستم (55)

 

 

و بدین گونه یوسف را در سرزمین [مصر] قدرت دادیم که در آن هر جا که مى خواست‏ سکونت مى ‏کرد هر که را بخواهیم به رحمت ‏خود مى ‏رسانیم و اجر نیکوکاران را تباه نمى ‏سازیم (56)

 

 

و البته اجر آخرت براى کسانى که ایمان آورده و پرهیزگارى مى ‏نمودند بهتر است (57)

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید