توبه

وچون کسانیکه به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند

 بگودرود بر شما, پروردگارتان رحمت را برخود مقرر فرموده

که هر کس ازشما به نادانی کار بدی کند

 وانگاه به توبه وصلاح اید پس خداوند آمرزنده ومهربان است(54)

و اینگونه آیات خود را به روشنی بیان میکنیم

 تا راه و رسم گناهکاران روشن شود(55)

/ 0 نظر / 3 بازدید